Մամուլ


| 21.09.1947 |

Եղբայրեսպանութեան զոհ մըն ալ

Սիրիայի Հալեպ քաղաքում դաշնակցականները սպանել են 28-ամյա Սահակ Թաշճյանին հայրենիքի մասին երգեր երգելու համար:

| 14.09.1947 |

Ներգաղթողներու յատուկ սնտուկ կը շինեմ

Արհեստագործ Ներսես Շամաթաճյանը հայրենադարձների համար պատրաստում է սնդուկներ եւ նմանատիպ իրեր մատչելի գներով:

| 14.09.1947 |

Ընկ. Ս. Պայպուրթլեանի օրինակելի նուիրատւութիւնը

Ռումինիայի Հճ Կենտ. Կոմիտեի փոխնախագահ Ստեփան Բեյբուրթլյանը ՍՀ-ին է նվիրաբերում մեծ թվով շինարարական նյութեր եւ արտադրական մեքենաներ:

| 14.09.1947 |

Ներգաղթի աշխատանքները անցնող եւ այս շաբաթուայ ընթացքում

Ռումինահայ Ներգաղթի կոմիտեն ամփոփում է ներգաղթի համար տարված աշխատանքները եւ դրանց արդյունքները:

| 14.09.1947 |

Ներգաղթած գրողներու տունը

Հայրենադարձ գրողների համար Երեւանում կառուցվում է յոթ հարկանի բնակելի շենք բոլոր հարմարություններով:

| 14.09.1947 |

Դասախօսութեանց նոր շարք մը ներգաղթի նուիրուած

Ռումինահայ գործիչները դասախոսություններ են կազմակերպում հայ համայնքի համար՝ներգաղթի եւ հայրենիքի վերաբերյալ հարցեր քննարկելու համար:

| 14.09.1947 |

Լուրեր Հայաստանէն։ 17000 տուներ պատրաստ

Հունահայ ներգաղթի կազմակերպիչներ Հայկ Մելոնյանը եւ Գրիգոր Ասատրյանը հայտնում են, որ մինչեւ տարվա վերջ ՍՀ-ում հայրենադարձների համար պատրաստ կլինի 17.000 բնակարան՝բացառիկ պայմաններով:

| 14.09.1947 |

Ծիծեռնակներ

Զ. Պլպուլի բանաստեղծություն՝ նվիրված ներգաղթին:

| 14.09.1947 |

Ֆրանսայի ներգաղթողները նաւ են մտած սեպտեմբեր 3-ին

Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի նավահանգստից դեպի ՍՀ է մեկնել «Ռոսիա» նավը՝տանելով Մարսելի հայ բնակչությանը:

| 14.09.1947 |

Մանր լուրեր։ Սովետ. Հայաստանի…

Կարճ տեղեկություններ ՍՀ-ի տնտեսական ծրագրերի մասին:

| 14.09.1947 |

Ամբողջ ազգը ներգաղթ կը կազմակերպէ, դաշնակցութիւնը արտագաղթ կը կազմակերպէ

«Անոնք որ Դրոյի կողմէն մոլորուելով կամ դաշնակ «քաջերու» սպառնալիքին տակ եկած են Գերմանիա եւ Աւստրիա եւ բռնությամբ ծառայած են նացի բռնագրավիչներուն, ոեւէ պատճառ չկայ որ անոնք չվերադառնան հայրենիք»:

| 08.09.1947 |

Լաւ բան է հայնրենասիրութիւնը, դժուար է հայրենասէր լինելը

«Հայրենասէր ըլլալը դիւրին բան չէ, պիտի նեղուիս ալ պիտի տառապիս ալ, պիտի տուժես, երբ այդպես կը պահանջէ ազգիդ շահը, հայրենիքիդ շահը…»: